LT
RU
EN

2024 m. liepos mėn.
Pr A T K Pn Š S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
sužinokite
naujienas pirmas!

Pirkimo sąlygos

PIRKIMO SĄLYGOS

UAB „ABSS LT“ prekių pirkimo – pardavimo taisyklės:

Sąvokos:

Prekė  tai paprastos ir specialios prekės.

Specialios prekės – tai ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys, kurių pirkimui reikalingas leidimas,  išduodamas teritoriniame Policijos komisariate (Pagal LR Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą).

Paprastos prekės – visos kitos prekės, kurių įsigijimui yra nereikalingas policijos leidimas.

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato asmens įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas) ir UAB ABSS LT (toliau – Pardavėjas) teises, pareigas ir atsakomybę.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie tai informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Pirkti parduotuvėje turi teisę:

1.3.1 veiksnūs fiziniai asmenys, t. y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. juridiniai asmenys;

1.4 Pirkėjas gali pirkti UAB ABSS LT šiais būdais:

1.4.1 Atvykęs į fizinę parduotuvę: Naujoji uosto g. 18, Klaipėda.

1.4.2 internete nurodytu UAB ABSS LT elektroniniu paštu pateikiant užsakymo duomenis.

1.5. Apribojimai taikomi Specialių prekių įsigijimui:

1.5.1. Specialios paskirties prekės internetu neparduodamos, jas galima įsigyti tik fizinėse parduotuvėse.

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

2.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir asmeniškai priimti užsakytas prekes.

2.2. Įsigydamas prekes elektroniniu būdu Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

2.3. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų el. laiške, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti arba neaptarnauti kliento.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. laiške.

3.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

3.5. Jei Pardavėjo el. tinklalapyje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

3.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

3.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už sutarties įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu jis įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti bei numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuriam toji aplinkybė daro įtaką sutarties įvykdymui.

3.8. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas laiku pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui nesutikus, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus.

4. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

4.1. Prekes susisiekus el. paštu Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

4.2. El. laišku užsakytos prekės negarantuoja prekių rezervacijos. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, el. tinklalapyje susipažinęs su Taisyklėmis, suformavęs prekių užsakymą, atlikęs dalinį ar visišką mokėjimą, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas gauna Pardavėjo patvirtinimą el. paštu apie vykdomą užsakymą, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

4.3. Jeigu Pardavėjas nepatvirtina užsakymo, pinigai už Prekes nedelsiant grąžinami Pirkėjui.

4.4. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

4.5. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

4.5.1. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą. Mokėjimas privalo būti atliktas per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo užsakymo patvirtinimo sistemoje. Kitu atveju užsakymas yra atšaukiamas.

4.5.2. Automatizuotas atsiskaitymas Visa / Mastercard banko kortele.

4.5.3. Atsiskaitymas per Mokilizingas arba SB lizingas platformas sudarant lizingo sutartį.

4.6. Pirkėjas, pirkdamas prekę el. paštu, formuodamas užsakymą, sistemoje privalo suvesti šiuos duomenis:

4.6.1. Fizinis asmuo: vardą, pavardę, el. pašto adresą, savo adresą kuriuo nori, kad būtų pristatytos prekės, telefono numerį.

4.6.2 Juridinis asmuo: įmonės pavadinimą, įmonės kodą, el. pašto adresą, buveinės adresą, telefono numerį, PVM mokėtojo kodą. Taip pat būtina užpildyti asmens, įgalioto priimti prekes duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono nr.

5. Prekių pristatymas

Paprastos  prekės:
5.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
5.2. Jei Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti iš Pardavėjo asmeniškai parduotuvėje, el. laiške privaloma nurodyti.

5.4. Prekės pristatymo terminas Pardavėjo yra nurodomas prekės užsakyme (el. laiške). Jei prekės nėra Pardavėjo sandėlyje ir ji yra užsakoma, dėl tikslaus pristatymo termino Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju šio nurodytais kontaktiniais duomenimis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Asmeniui, atsiimančiam prekę iš Pardavėjo, privaloma pateikti galiojantį Asmens tapatybės dokumentą. Prekė įteikiama tik ją el. paštu pirkusiam asmeniui.

5.5. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

5.6. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu arba Pardavėju  patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę, asortimentą. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo Pardavėjo pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant Kurjeriui arba Pardavėjui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo prekės pristatymo dokumente.

5.7. Prekės, kurias įsigyti gali tik pilnamečiai asmenys nuo 18 metų, gali būti atsiimamos UAB ABSS LT parduotuvėse arba kurjerio pagalba pristatomos į namus. Atsiimant prekę privaloma pateikti tapatybę ir amžių įrodantį asmens dokumentą.

6. Prekių kokybė, garantijos

6.1. El. parduotuvėje parduodamų prekių duomenys nurodomos kiekvienos prekės aprašyme.

6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. Pastaba: Ekspozicinės prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl kitų techninių priežasčių. Ekspozicinės prekės požymis pažymėtas prekės aprašyme.

6.3. Pardavėjas prekėms suteikia gamintojo skelbiamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos prekių aprašymuose (kortelėse).

7. Prekių grąžinimas ir keitimas

7.1 Tinkamos kokybės Specialios prekės – ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys, kuriems įsigyti reikalingas leidimas, yra nekeičiamos ir negrąžinamos remiantis LR CK XVIII1 skyriaus nuostatomis ir LR Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 738 ,,Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“.

7.2. Visų kitų parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis LR CKXVIII 1 skyriaus nuostatomis.

7.3. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis LR CK 6.22810 straipsnio nuostatomis, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, užpildydamas laisva forma prekių grąžinimo aktą.

7.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

7.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke);

7.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

7.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

7.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

7.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

7.5. Gražinant prekes būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta kartu su siunta, arba kitą prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą

7.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 7.3.-7.5 p. nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
7.7. Prekės grąžinimo atveju Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pinigus už grąžintą prekę pervesti tik atlikus grąžintos prekės įvertinimą. Pinigai pervedami tik į mokėtojo sąskaitą.

7.8. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma.

7.9. Už gražinamos prekės komplektaciją atsako Pirkėjas.

7.10. Prekės grąžinamos adresu UAB ABSS LT, Naujoji uosto g. 18, Klaipėda LT-92122.

7.11. Jei pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas gali kreiptis adresu UAB ABSS LT, Naujoji uosto g. 18, Klaipėda LT-92122, telefonu informuodamas tiekėją +37067908887 arba elektroniniu paštu parduotuveklaipeda@abss.lt.

7.12. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, Vilnius LT-01402, www.vvtat.lt arba KLAIPĖDOS REGIONO RINKOS PRIEŽIŪROS SKYRIUS, Taikos pr. 28, LT-91220 Klaipėda, http://www.vvtat.lt/lt/struktura_ir_kontaktai/kontaktai/klaipedos-regiono-rinkos-um4y.html

7.13 Dovanų kuponas į pinigus nekeičiamas.

7.14. Pinigai už įsigytą kuponą negražinami.

7.15. Kuponas gali būti perleistas kitam asmeniui tik kupono turėtojui pranešus paslaugos teikėjui UAB ABSS LT  www.abss.lt arba parduotuveklaipeda@abss.lt

7.16. Kupono galiojimą galima pratęsti vieną kartą maksimaliam 1 mėnesių laikotarpiui. Tai būtina padaryti dar nesibaigus kupono galiojimo laikui.

8. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

8.1. Pirkėjas, pirkdamas Prekes šių taisyklių 1.4 punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti tinkamam prekių pirkimui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

8.2. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 8.1. punkte pateikti Pirkėjo duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje ir Pardavėjo veiklos analizės tikslais.

Darbo laikas Pirm. – Penk. 10:00-18:00 Šešt. 10:00-14:00
Adresas: Naujojo uosto g. 18, Klaipėda, LT - 92122
© WWW.ABSS.LT. Visos teisės saugomos